Taizégebed woensdag 27 februari 2019

Christus, de Bron van alle Liefde,
brandt in jou als een vuur.
En omdat die liefde vergevingsgezind is,
leeft je beproefde hart weer op.

Frère Roger

Op woensdag 27 februari 2019 is er weer om 20.00 uur het Taizé Avondgebed in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk in Ede. Het thema is: “Het Licht schijnt in de duisternis”.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 94 Alleluia
 • Lied 12 De noche iremos / Wij gaan de nacht door
 • Lied 43 Veni Lumen cordium
 • Lied 9 Jésus le Christ, lumière interieure
 • Lied 1 In onze duisternis
 • Lied 26 La ténèbre n’est point ténèbre
 • Kyrie 6, lied 81
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 14 Tui amoris ignem accende
 • Lied 125 Christe Lux mundi
 • Lied 151 Sanasi on lamppu

We zien je graag op woensdag 27 februari!

Taizévesper in Bennekom 15 maart 2019

Op vrijdagavond 15 maart 2019 om 19.30 uur is er een Taizévesper in de Maria Virgo Regina kerk in Bennekom. Het thema van de viering is “Wait for the Lord”.

Op zondag 10 maart wordt om 13.00 uur en op 15 maart vanaf 18.00 uur (voorafgaand aan de vesper) worden de liederen geoefend.

 

Taizégebed zondag 10 februari 2019

Wanneer het evangelie ons roept om ‘ja’ te zeggen op het leven, staan we soms voor de vraag: hoe ga ik dat volhouden? Het ‘ja’ is fascinerend, maar een ‘ja’ kan ook schrik aanjagen. En dan gaan we aarzelen. Maar op een dag zien we tot onze verwondering dat we bezig zijn Christus te volgen.
Het ‘ja’ was al neergelegd in ons diepste innerlijk…

Frère Roger

Het volgende Taizégebed is op zondag 10 februari 2019. Het thema is: “Wees niet bang”. Het gebed begint om 19.00 uur in de Beatrixkerk in Ede.

Taizégebed woensdag 23 januari 2019

God van erbarmen,
Wij verlangen zo naar innerlijke vrede.
Uit het Evangelie blijkt dat U van ons houdt,
Zelfs als alles duister is,
En dat U ons gelukkig wilt zien.

Broeder Roger

Op 13 januari begonnen we het nieuwe Taizéjaar in de Beatrixkerk en op woensdag 23 januari 2019 is er alweer de volgende Taizéviering in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 55 Da pacem cordium
 • Lied 142 Voici Dieu qui vient
 • Lied 132 Dominus spiritus est
 • Lied 113 Gott ist nur Liebe
 • Lied 140 Il Signore ti ristora
 • Lied 54 God, U bent Liefde
 • Kyrie 1, Lied 79
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 26 Heel het duister is vol van luister
 • Lied 35 Bonum est confidere
 • Lied 39 In manus tuas, Pater

Wil je alvast oefenen? De meeste Taizéliederen staan op YouTube en Spotify.

Dit is één van de liederen die we op 23 januari zullen zingen.