Over Taizé Ede

We willen je graag informatie geven over Taizé Ede. De vieringen op zondagavond vinden elke tweede zondag van de maand plaats vanaf 19.00 uur in de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54. De vieringen op woensdagavond vinden plaats vanaf 20.00 uur in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk, Stationsweg 112.

De vieringen hebben dezelfde opzet als de gebeden in Taizé: zang, gebed, lezingen uit de Bijbel en stilte.

De zang wordt begeleid door een groep instrumentalisten.

Geluidsopname Taizégebed

Om een indruk te krijgen van hoe een Taizégebed verloopt, kun je hier een geluidsopname beluisteren van de viering van 14 februari 2016:

Al meer dan 20 jaar Taizévieringen in Ede

De Taizévieringen worden nu al meer dan 20 jaar georganiseerd in Ede. In het najaar van 2014 werd het tweehonderdste gebed georganiseerd.
De organisatie van de Taizévieringen is afhankelijk van donaties. Je bijdrage is dan ook van harte welkom. Je kunt je donatie overmaken op NL80 RABO 0307 0344 61, t.n.v. Raad van Kerken Ede, o.v.v. bijdrage Taize viering. Je kunt ook contant doneren na de viering bij de uitgang.

Taizégebeden in de omgeving

Er zijn ook Taizégebeden in Wageningen en Bennekom.