Taizégebed zondag 9 december 2018 / Afscheid Arjen Threels

Barmhartige God, ons verleden bergt U in het hart van Christus, en voor onze toekomst zult U zelf zorg dragen.
Broeder Roger

Zondag 9 december 2018 is het laatste Taizégebed van dit jaar. Het gebed start om 19.00 uur in de Beatrixkerk. Je bent vanaf 18.15 uur welkom om met het koor de liederen te oefenen.

Een extra bijzondere viering dit keer. Na bijna 25 jaar trouwe inzet neemt Arjen Threels afscheid als dirigent van de Taizégebeden. Arjen, hartelijk dank voor je muzikaliteit, enthousiasme en inzet!

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 110 Bogoroditse Dievo II
 • Psalm 33
 • Lied 149 Ô toi, l’au-delà de tout
 • Lied 12 De noche iremos
 • Lied 3 Bleibet hier
 • Kyrie 9 (83)
 • Lied 9 Jésus le Christ
 • Lied 132 Dominus spiritus est
 • Lied 4 Ubi caritas deus ibi est
 • Lied 18 Confitemini Domino
 • Lied 38 Psalite Deo

Taizégebed woensdagavond 28 november 2018

Bewaar de innerlijke stilte bij alles wat je doet,
om met Christus verbonden te blijven.
Wees doordrongen van de geest van de zaligsprekingen:
Vreugde, eenvoud, mededogen.

Broeder Roger

Woensdag 28 november ben je weer van harte welkom bij het Woensdagavond Taizégebed! De dienst begint om 20.00 uur in de Stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk, Stationsweg 112 in Ede.

Het thema is: Gelukkig wie nederig zijn.

Tienduizenden jongeren naar Frans klooster

Door Vincie van Kerkhof

Het aantal jongeren dat zich religieus noemt, neemt al jaren af. Toch trekt de Franse kloostergemeenschap in Taizé jaarlijks tienduizenden jongeren. Ook in de week van 21 tot en met 28 oktober 2018 vonden ruim drieduizend jongeren hun weg naar Taizé. Drie keer per dag volgden ze een kerkdienst, zeven dagen lang. Wat maakt deze Franse kloostergemeenschap toch zo populair? 

Taizégebed zondagavond 11 november 2018

Heilige Geest, help ons
vrede te brengen waar tegenstellingen zijn,
en door onze levenswijze een zichtbare afstraling te zijn
van Gods mededogen.
Ja, help ons lief te hebben
En dat waar te maken door ons leven.
Broeder Roger

Op 11 november 2018 is het volgende Taizé Zondagavondgebed. Het thema is “Liefhebben met je hele hart”. Het gebed start om 19.00 uur in de Beatrixkerk. Je bent vanaf 18.15 uur welkom om met het koor de liederen te oefenen.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Venite, exultemus Domino (59)
 • Psalm 150
 • Iedere nacht verlang ik (152)
 • C’est toi ma lampe (8)
 • Confitemini Domino (18)
 • Kyrie 8 (82)
 • The kingdom of God (115)
 • Señor, que florezca tu justicia (157)
 • Meine Hoffnung und meine Freude (17)
 • Jubilate, alleluia (27)