Taizégebed woensdag 23 januari 2019

God van erbarmen,
Wij verlangen zo naar innerlijke vrede.
Uit het Evangelie blijkt dat U van ons houdt,
Zelfs als alles duister is,
En dat U ons gelukkig wilt zien.

Broeder Roger

Op 13 januari begonnen we het nieuwe Taizéjaar in de Beatrixkerk en op woensdag 23 januari 2019 is er alweer de volgende Taizéviering in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 55 Da pacem cordium
 • Lied 142 Voici Dieu qui vient
 • Lied 132 Dominus spiritus est
 • Lied 113 Gott ist nur Liebe
 • Lied 140 Il Signore ti ristora
 • Lied 54 God, U bent Liefde
 • Kyrie 1, Lied 79
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 26 Heel het duister is vol van luister
 • Lied 35 Bonum est confidere
 • Lied 39 In manus tuas, Pater

Wil je alvast oefenen? De meeste Taizéliederen staan op YouTube en Spotify.

Dit is één van de liederen die we op 23 januari zullen zingen.

Taizégebed zondag 9 december 2018 / Afscheid Arjen Threels

Barmhartige God, ons verleden bergt U in het hart van Christus, en voor onze toekomst zult U zelf zorg dragen.
Broeder Roger

Zondag 9 december 2018 is het laatste Taizégebed van dit jaar. Het gebed start om 19.00 uur in de Beatrixkerk. Je bent vanaf 18.15 uur welkom om met het koor de liederen te oefenen.

Een extra bijzondere viering dit keer. Na bijna 25 jaar trouwe inzet neemt Arjen Threels afscheid als dirigent van de Taizégebeden. Arjen, hartelijk dank voor je muzikaliteit, enthousiasme en inzet!

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 110 Bogoroditse Dievo II
 • Psalm 33
 • Lied 149 Ô toi, l’au-delà de tout
 • Lied 12 De noche iremos
 • Lied 3 Bleibet hier
 • Kyrie 9 (83)
 • Lied 9 Jésus le Christ
 • Lied 132 Dominus spiritus est
 • Lied 4 Ubi caritas deus ibi est
 • Lied 18 Confitemini Domino
 • Lied 38 Psalite Deo

Taizégebed woensdagavond 28 november 2018

Bewaar de innerlijke stilte bij alles wat je doet,
om met Christus verbonden te blijven.
Wees doordrongen van de geest van de zaligsprekingen:
Vreugde, eenvoud, mededogen.

Broeder Roger

Woensdag 28 november ben je weer van harte welkom bij het Woensdagavond Taizégebed! De dienst begint om 20.00 uur in de Stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk, Stationsweg 112 in Ede.

Het thema is: Gelukkig wie nederig zijn.

Tienduizenden jongeren naar Frans klooster

Door Vincie van Kerkhof

Het aantal jongeren dat zich religieus noemt, neemt al jaren af. Toch trekt de Franse kloostergemeenschap in Taizé jaarlijks tienduizenden jongeren. Ook in de week van 21 tot en met 28 oktober 2018 vonden ruim drieduizend jongeren hun weg naar Taizé. Drie keer per dag volgden ze een kerkdienst, zeven dagen lang. Wat maakt deze Franse kloostergemeenschap toch zo populair?