Een nieuw seizoen Taizévieringen!

Op zondag 9 september start alweer het nieuwe seizoen Taizévieringen in Ede. Je bent weer om 19.00 uur welkom in de Beatrixkerk.

Maar er is meer! Dit seizoen breiden we uit naar twee diensten per maand. Naast de diensten op zondagen komt er ook maandelijks een viering op een woensdag. Vooralsnog elke vierde woensdag van de maand, te beginnen op woensdag 26 september van 20.00 tot 21.00 uur. De vieringen op woensdag zullen plaatsvinden in de Stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk, Stationsweg 112 in Ede.

Kijk voor de planning van de vieringen in onze agenda.

Taizéviering zondag 10 juni 2018

Heilige Geest, jij stelt ons open voor deze realiteit van het evangelie:
een liefde die zodanig vergeeft,
dat niets onvergeeflijk is,
behalve het verliezen van de geest van barmhartigheid.

Frère Roger

Op zondag 10 juni 2018 alweer de laatste Taizéviering van dit seizoen. We starten weer om 19.00 uur in de Beatrixkerk. In juli en augustus zijn er geen vieringen.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 97 Alleluia
 • Psalm 8
 • Lied 7 Notre âme attend
 • Lied 125 Christe, lux mundi
 • Lied 132 Dominus Spiritus est
 • Kyrie 9, lied 83
 • Lied 4 Ubi caritas
 • Lied 127 I am sure I shall see
 • Lied 23 Laudate omnes gentes
 • Lied 5 Bless the Lord

Taizéviering zondag 13 mei 2018

Heilige Geest, Geest van troost,
in verbondenheid met jou
kijken wij met heel ons hart uit
naar het moment dat alle pijn en angst
als sneeuw voor de zon verdwijnen.
In jou kunnen ze plaatsmaken
voor een ademtocht van vertrouwen.

Frère Roger

Wees welkom in de Beatrixkerk op zondag 13 mei 2018 om met ons te zingen, stil te zijn en ruimte te maken voor die ademtocht van vertrouwen en het vuur van liefde. De viering start om 19.00 uur. We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 59 Venite, exultemus Domino
 • Psalm 84
 • Lied 119 Nothing can ever
 • Lied 14 Tui amoris ignem accende
 • Lied 36 Spiritus Jesu Christi
 • Kyrie 8, lied 82
 • Lied 53 Dona la pace
 • Lied 135 Frieden, Frieden
 • Lied 148 Fiez-vous en Lui
 • Lied 33 Nunc dimittis

Taizégebed zondag 8 april 2018

Behoed mij, o God, ik vertrouw op u; u wijst mij de weg ten leven. Bij u is vreugde, blijvende vreugde.

(naar Psalm 16: 1 en 11)

Vier met ons een feest van vreugde en vertrouwen. Wees welkom in de Taizéviering van zondag 8 april 2018. De viering start om 19.00 uur. We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 96 Alleluia
 • Psalm 150
 • Lied 40 Surrexit Christus
 • Lied 9 Jésus le Christ
 • Lied 18 Confitemini Domino
 • Kyrie 10, Lied 84
 • Lied 61 Jubilate coeli
 • Lied 48 Crucem tuam
 • Lied 137 Behüte mich, Gott
 • Lied 38 Psallite Deo