Taizégebed woensdag 22 mei 2019

Heilige Geest, help ons vrede te brengen waar tegenstellingen zijn,
en door onze levenswijze een zichtbare afstraling te zijn
van Gods mededogen.
Ja, help ons lief te hebben
en dat waar te maken door ons leven.

Broeder Roger

Op woensdag 22 mei 2019 is er weer om 20.00 uur het Taizé Avondgebed in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk in Ede.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 59 Venite exultemus Domino
 • Lied 66 Laudemus Deum
 • Lied 1 In onze duisternis
 • Lied 151 Sanasi on lamppu
 • Lied 26 Heel het duister is vol van luister
 • Lied 138 Sit nomen Domini
 • Lied 2 Wait for the Lord
 • Kyrie 10, lied 84
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 139 Aber Du weiβt den Weg
 • Lied 148 Fiez-vous en Lui
 • Lied 127 I am sure I shall see

Taizégebed zondag 12 mei 2019

Christus Jezus, net als uw leerlingen kunnen wij soms maar moeilijk uw aanwezigheid als Verrezene begrijpen. Maar door uw Heilige Geest woont U in ons, en U zegt tegen ieder van ons: “Volg Mij, ik heb een weg ten leven voor jou opengelegd.”

Broeder Roger

Het volgende Taizégebed in Ede is op zondag 12 mei 2019. De viering begint om 19.00 uur in de Beatrixkerk. We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 91 Laudamus Te
 • Lied 4 Ubi caritas Deus ibi est
 • Lied 52 Veni Sancte Spiritus
 • Lied 143 Jesus Christ, bread of life
 • Lied 120 Kristus, din Ande
 • Lied 9 Jésus le Christ
 • Kyrie 21 (Lied 90)
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 106 See, I am near
 • Lied 122 El alma que anda en amor
 • Lied 147 Blijf met Uw genade bij ons

Taizégebed zondag 14 april 2019

Ja zeggen, steeds weer JA zeggen tegen de beproevingen, die zo vaak gepaard gaan met het mensenbestaan.
In alles de innerlijke vrede zoeken.
En het leven wordt mooi… Ja, het leven zal mooi zijn.
Het ongehoopte ontspringt.

Broeder Roger

Zondag 14 april 2019 is er weer een Taizégebed in de Beatrixkerk in Ede. Over het mysterie van nieuw leven door jezelf te geven.

De viering begint om 19.00 uur.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 97 Alleluia
 • Lied 5 Bless the Lord
 • Lied 128 Que j’exulte et jubile
 • Lied 48 Crucem tuam
 • Lied 126 Esprit consolateur
 • Lied 36 Spiritus Jesu Christi
 • Kyrie 20 (lied 89)
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 113 God is vol liefde
 • Lied 30 In manus tuas
 • Lied 135 Frieden, frieden

Taizégebed woensdag 27 maart 2019

Hij zegt tegen iedereen: ‘Je bent mij veel waard,
Je bent kostbaar voor mij, en ik houd van je’.
Ja, God kan alleen maar zijn liefde geven,
het Evangelie zegt niets anders dan dat.

Frère Roger

Op woensdag 27 maart 2019 is er weer om 20.00 uur het Taizé Avondgebed in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk in Ede. Het thema is: “Vernieuwing”.