Nieuw seizoen Taizévieringen!

Ook in het nieuwe seizoen zijn er weer Taizévieringen in Ede! Op zondag 8 september begint de viering om 19.00 uur in de Beatrixkerk en op woensdag 25 september om 20.00 uur in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk.

Bekijk onze agenda en zet de data alvast in die van jou!

Taizégebed zondag 9 juni 2019: Pinksteren

Vrede in je hart
is als een wind
waarin het piekeren over jezelf verwaait.

Broeder Roger

Zondag 9 juni a.s., Pinksterzondag, is het volgende Taizégebed. Het gebed begint om 19.00 uur in de Beatrixkerk in Ede. We vieren de Geest als bron van leven in ons.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Alleluia 94
 • Lied 12 De noche iremos (Wij gaan de nacht door)
 • Lied 52 Veni sancte spiritus
 • Lied 132 Dominus spiritus est
 • Lied 39 Tu sei sorgente viva
 • Kyrie 1 (Lied 79)
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 55 Da pacem cordium
 • Lied 135 Frieden, frieden
 • Lied 67 Let all who are thirsty come
 • Lied 36 Spiritus Jesu Christi

Taizégebed woensdag 22 mei 2019

Heilige Geest, help ons vrede te brengen waar tegenstellingen zijn,
en door onze levenswijze een zichtbare afstraling te zijn
van Gods mededogen.
Ja, help ons lief te hebben
en dat waar te maken door ons leven.

Broeder Roger

Op woensdag 22 mei 2019 is er weer om 20.00 uur het Taizé Avondgebed in de stilteruimte van de St. Antonius van Paduakerk in Ede.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 59 Venite exultemus Domino
 • Lied 66 Laudemus Deum
 • Lied 1 In onze duisternis
 • Lied 151 Sanasi on lamppu
 • Lied 26 Heel het duister is vol van luister
 • Lied 138 Sit nomen Domini
 • Lied 2 Wait for the Lord
 • Kyrie 10, lied 84
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 139 Aber Du weiβt den Weg
 • Lied 148 Fiez-vous en Lui
 • Lied 127 I am sure I shall see

Taizégebed zondag 12 mei 2019

Christus Jezus, net als uw leerlingen kunnen wij soms maar moeilijk uw aanwezigheid als Verrezene begrijpen. Maar door uw Heilige Geest woont U in ons, en U zegt tegen ieder van ons: “Volg Mij, ik heb een weg ten leven voor jou opengelegd.”

Broeder Roger

Het volgende Taizégebed in Ede is op zondag 12 mei 2019. De viering begint om 19.00 uur in de Beatrixkerk. We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 91 Laudamus Te
 • Lied 4 Ubi caritas Deus ibi est
 • Lied 52 Veni Sancte Spiritus
 • Lied 143 Jesus Christ, bread of life
 • Lied 120 Kristus, din Ande
 • Lied 9 Jésus le Christ
 • Kyrie 21 (Lied 90)
 • Lied 145 Our Father
 • Lied 106 See, I am near
 • Lied 122 El alma que anda en amor
 • Lied 147 Blijf met Uw genade bij ons