Taizéviering zondag 12 juni: Kom Schepper Geest

God van mededogen, ons hart en geest zijn als akkers die dorsten naar u. En u, u strooit over ons de Heilige Geest uit.

Je bent weer van harte welkom in de Taizéviering zondag 12 juni 2016!
We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 97 Alleluia
 • Psalm 84
 • Lied 7 Notre âme attend
 • Lied 135 Christe, lux mundi
 • Lied 15 Ubi caritas
 • Kyrie 9, lied 83
 • Lied 148 Frieden, Frieden
 • Lied 22 Veni Creator Spiritus (Kom Schepper Geest)
 • Lied 5 Bless the Lord
 • Lied 10 Laudate Dominum

Taizéviering zondag 8 mei 2016

Heilige Geest, Geest van troost,
in verbondenheid met jou
kijken wij met heel ons hart uit
naar het moment dat alle pijn en angst
als sneeuw voor de zon verdwijnen.
In jou kunnen ze plaatsmaken
voor een ademtocht van vertrouwen.

Frère Roger

De Geest van Christus die in ons is, staat centraal in de Taizéviering op zondag 8 mei 2016. Welkom aan iedereen die die verbondenheid samen wil vieren en in vertrouwen stil wil zijn.

Deze liederen zingen we:

 • Venite, exultemus Domino
 • Psalm 31
 • Nothing can ever
 • Tui amoris ignem
 • Spirtus Jesu Christi
 • Kyrie
 • Dona la pace
 • Frieden, frieden
 • Fiez-vous en Lui
 • Nunc dimittis