Een nieuw seizoen Taizévieringen!

Op zondag 8 september start alweer het nieuwe seizoen Taizévieringen in Ede. Je bent weer om 19.00 uur welkom in de Beatrixkerk. Kijk voor de planning van de maandelijkse viering op zondag in onze agenda.

Maar er is meer! Dit seizoen breiden we uit naar twee diensten per maand. Naast de diensten op zondagen komt er ook maandelijks een viering op een woensdag. We zijn nog bezig met het regelen van de laatste details. Zodra de planning bekend is, vind je die uiteraard hier. Houd dus deze website in de gaten!

 

Taizéviering zondag 10 juni 2018

Heilige Geest, jij stelt ons open voor deze realiteit van het evangelie:
een liefde die zodanig vergeeft,
dat niets onvergeeflijk is,
behalve het verliezen van de geest van barmhartigheid.

Frère Roger

Op zondag 10 juni 2018 alweer de laatste Taizéviering van dit seizoen. We starten weer om 19.00 uur in de Beatrixkerk. In juli en augustus zijn er geen vieringen.

We zullen de volgende liederen zingen:

  • Lied 97 Alleluia
  • Psalm 8
  • Lied 7 Notre âme attend
  • Lied 125 Christe, lux mundi
  • Lied 132 Dominus Spiritus est
  • Kyrie 9, lied 83
  • Lied 4 Ubi caritas
  • Lied 127 I am sure I shall see
  • Lied 23 Laudate omnes gentes
  • Lied 5 Bless the Lord