Taizéviering zondag 10 juni 2018

Heilige Geest, jij stelt ons open voor deze realiteit van het evangelie:
een liefde die zodanig vergeeft,
dat niets onvergeeflijk is,
behalve het verliezen van de geest van barmhartigheid.

Frère Roger

Op zondag 10 juni 2018 alweer de laatste Taizéviering van dit seizoen. We starten weer om 19.00 uur in de Beatrixkerk. In juli en augustus zijn er geen vieringen.

We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 97 Alleluia
 • Psalm 8
 • Lied 7 Notre âme attend
 • Lied 125 Christe, lux mundi
 • Lied 132 Dominus Spiritus est
 • Kyrie 9, lied 83
 • Lied 4 Ubi caritas
 • Lied 127 I am sure I shall see
 • Lied 23 Laudate omnes gentes
 • Lied 5 Bless the Lord

Taizéviering zondag 13 mei 2018

Heilige Geest, Geest van troost,
in verbondenheid met jou
kijken wij met heel ons hart uit
naar het moment dat alle pijn en angst
als sneeuw voor de zon verdwijnen.
In jou kunnen ze plaatsmaken
voor een ademtocht van vertrouwen.

Frère Roger

Wees welkom in de Beatrixkerk op zondag 13 mei 2018 om met ons te zingen, stil te zijn en ruimte te maken voor die ademtocht van vertrouwen en het vuur van liefde. De viering start om 19.00 uur. We zullen de volgende liederen zingen:

 • Lied 59 Venite, exultemus Domino
 • Psalm 84
 • Lied 119 Nothing can ever
 • Lied 14 Tui amoris ignem accende
 • Lied 36 Spiritus Jesu Christi
 • Kyrie 8, lied 82
 • Lied 53 Dona la pace
 • Lied 135 Frieden, Frieden
 • Lied 148 Fiez-vous en Lui
 • Lied 33 Nunc dimittis